Otkup Automobila Beograd

Hibridna vozila i automobili na hibridni pogon – XXI vek doneo je brojne novine generalno na svim poljima, ali nekako tehnologija je doživela najveći napredak i brz razvoj, mnogo brži nego što se bilo ko od nas nadao. Dostignuća savremene tehnologije su vrlo primetna i u domenu automobilske industrije, tako da iz godine u godinu najveći svetski proizvođači automobila nas iznenađuju brojnim novitetima i unapređenjima na svojim postojećim modelima, ali i plasiranjem novih modela i verzija automobila, koji vrlo brzo pronađu put to tržišta i do srca vernih korisnika.

Svaki novi model je napredniji, brži, izdržljiviji, kvalitetniji nego prethodni i nudi korisniku jedno neponovljivo, posebno iskustvo u vožnji i pravo uživanje na svakom pređenom kilometru.

Poslednjih godina veliku popularnost doživeli su hibridni automobili, kao automobili koji kombinuju koristi tradicionalnih, klasičnih motora i elektromotora.

Ono što se do sada pokazalo kao odlično u vezi sa hibridnim automobilima jeste da postoji mnogo veća efikasnost u vožnji od standardnih modela, kao i da ovi motori imaju manju emisiju gasova, pre svega ugljen dioksida, pa samim tim i manje zagađuju okolinu u odnosu na klasična vozila.

hibridna vozila1

Dugoročno posmatrano, na ovaj način mogu se ostvariti značajnije uštede po svim aspektima korišćenja i vožnje automobila, a kada se posmatra globalni uticaj korišćenja i vožnje automobila, onda svakako veliku prednost hibridni modeli obezbeđuju svim korisnicima.

Imajući u vidu da su hibridni automobili vozila nove generacije, često mogu imati višu cenu vozila u odnosu na neke slične modele, za sada.

Ali, bez obzira na cenu mnoge države daju subvencije za kupovinu hibridnih modela automobila, kako bi se smanjilo korišćenje starih vozila, sa velikom emisijom izduvnih gasova i kako bi se na ulicama pojavili modeli koji imaju minimalni uticaj na životnu sredinu, kao i smanjeni stepen izduvnih gasova.

Subvencije za hirbidna vozila jedan su od dobrih načina da se omogući stimulisanje kupovine i prodaje vozila sa elektromotorom, kako bi se obezbedilo smanjenje štetnih uticaja vozila na okolinu.

Ovim načinom države nastoje da obezbede kupovinu novih modela automobila od strane i onih građana koji to inače ne bi bili u mogućnosti da urade, pa tako poslednjih godina hibridni modeli vozila postaju sve interesantniji širom sveta, i sve zanimljiviji za kupovinu i vožnju.

Na ovaj način daje se dobar primer kako subvencije mogu biti od koristi svima, a pre svega kako mogu imati pozitivne uticaje na više segmenata.

Kao i sve razvijenije zemlje Evrope, i Srbija je po ugledu na njih prepoznala važnost brige o životnoj sredini, posebno u poslednje vreme, kada je sve veći stepen zagađenosti vazduha svuda.

Jedan od načina na koji se može smanjiti uticaj štetnih gasova na okolinu kroz stimulisanje sve većeg korišćenja eko vozila.

Subvencija za hibridna vozila je jedan od načina na koji Srbija želi da motiviše sve stanovnike da se preorijentišu na kupovinu hibridnih modela, jer na taj način mogu da obezbede značajnije uštede i koristi za čitavu državu.

Subvencije za hibridna vozila 2020. godine podrazumevaju da se obezbede određena podsticajna sredstva za kupovinu hibridnih modela i modela na elektronski pogon.

U skladu sa navodima Ministarstva zaštite životne sredine 2020. godine je za ove svrhe predviđeno oko 120 miliona dinara. Prava na korišćenje ovih subvencija mogu imati kako fizička, tako i pravna lica. Iznos subvencije se kreće od 250 evra (za mopede i tricikle), pa sve do 5000 evra (kada su u pitanju laka teretna vozila i putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje).

Kada su u pitanju subvencije za hibridna vozila Srbija je svakako jedna od zemalja koja želi da podstakne korišćenje ekološki prihvatljivih vozila i radi na povećanju svesti korisnika koliko zapravo prednosti i koristi ovakva vozila mogu imati.

Prema informacijama iz nadležnog ministarstva, subvencije su samo prvi korak u pravcu motivisanja stanovnika i razvoju ekološke svesti. U planu je da se omoguće određene carinske olakšice za kupovinu hibridnih vozila, kao i da se naprave besplatni parkinzi za ova vozila (koji već u pojedinim gradovima postoje).

Subvencije za hibridna vozila u Srbiji su novina, koja je prihvaćena sa velikim oduševljenjem kod mnogobrojnih ljubitelja električnih i hibridnih modela automobila, tako da se očekuje u narednom periodu povećana prodaja ovih vozila.

Ovo je samo prvi korak ka unapređenju ove oblasti u Srbiji, u narednim mesecima i godinama očekuje se da će na ulicama gradova biti sve veći broj vozila koja neće zagađivati okolinu i koja će moći nesmetano da se voze svuda. Električna vozila su budućnost, a subvencije za hibridna vozila su način da ta budućnost do Srbije stigne brže.