Otkup Automobila Beograd

Tehnički pregled 2019 – Svaka nova godina donosi nova pitanja u vezi sa organizovanjem tehničkih pregleda u Srbiji, posebno što se u javnosti stalno spekuliše šta bi to moglo sledeće da se uvede, kakve nas promene očekuju i hoćemo li ove godine platiti više kada dođe vreme za registraciju vozila.

Ono što je svakako činjenica jeste da je novi pravilnik o organizovanju tehničkih pregleda na snazi od jula 2018-te godine, a zasnovan je na evropskom modelu i pravilima koja se primenjuju u zemljama EU. Ono što je svakako primetno jeste da su promene mnogo značajnije i ozbiljnije, u poređenju sa pravilnikom koji se ranije primenjivao.

Od trenutka stupanja na snagu novog pravilnika, pa do danas, prošlo je više od pola godine, međutim inspektori saobraćajne policije i dalje obilaze tehničke preglede širom Srbije, kako bi uočili i ispravili nepravilnosti, koje nisu u skladu sa pomenutim pravilnikom.

Njihov zadatak je da ukažu na sve nejasnoće i nepravilnu primenu pravilnika.

Ono što je do sada svima nama postalo vrlo jasno jeste da neće biti tako jednostavno neispravnim vozilima da produže svoju registraciju, što je ranije možda bio slučaj.

Cilj novog pravilnika jeste da se sa ulica ukloni što veći broj neispravnih vozila, kako bi se maksimalno povećala bezbednost u saobraćaju.

Ono što je svakako zapanjujuća činjenica jeste da skoro ¾ vozila koja su uključena u saobraćaj nikada nisu bila na tehničkom pregledu, pa samim tim mogu biti preteći elementi u saobraćaju na ulicama širom Srbije.

Nadležni ističu da više neće biti mogućnosti da takva vozila ostanu aktivni učesnici saobraćaja, jer će kontrole biti zaista rigorozne.

Najznačajnija informacija većini vozača i vlasnika vozila svakako se odnosi na to da će cene tehničkog pregleda sada biti više nego ranije.

U proseku, cene tehničkog pregleda će se kretati u rasponu od 3 do 4 hiljade dinara, a za teretna vozila cena će iznositi oko 5 hiljada dinara.

Proces pregleda će sada duže trajati, trebalo bi da bude detaljniji i da se fokusira na sve važne elemete vozila, kako bi se utvrdilo da li postoje i najmanje nepravilnosti ili kvarovi na vozilu.

I još jedno ograničenje sa kojim će se suočiti vozači, ali i firme koje obavljaju tehničke preglede jeste i vremensko ograničenje.

Putnička vozila će morati da se pregledaju najmanje pola sata, motocikli do 15 minuta, a teretna vozila do 45 minuta.

To će u velikoj meri smanjiti broj vozila koja se mogu dnevno pregledati, što je jedan od osnovnih razloga zbog koga su se firme i odlučile za povećanje cene tehničkog pregleda, kako bi bar delimično nadomestile svoje gubitke.

I naravno, za same vozače će možda biti problem da pronađu slobodan termin za tehnički pregled baš onda kada njima odgovara, tako da su čekanja i odlaganja neminovna.

U svakom slučaju, jasno je naglašeno da od sada, u skladu sa novim pravilnikom, tehnički pregled neće moći da prođu vozila kod kojih recimo nedostaju retrovizori, gde su jasno vidljivi tragovi korozije, kada je polomljen branik vozila, gde postoje vidljiva ulubljenja na karoseriji, kada je oštećeno staklo na vozilu, i slično.

Svi ovi defekti, ukoliko je moguće, moraju biti ispravljeni, pre nego što se dozvoli registracija takvog vozila, tako da vozači treba da budu spremni na dodatne troškove za popravku vozila, ukoliko žele da nastave da ih voze.

Još jedno sporno pitanje odnosi se na ugradnju ksenonskih farova. Osnovna ideja sa njihovom ugradnjom jeste da se poboljša vidljivost, ali je neophodno da se poseduje važeći atest o tome, jer je zapravo reč o prepravljanju vozila. Ukoliko vlasnik ne poseduje atest za ksenonsko osvetljenje, biće upućen na dalje pretrage, čime se privremeno ili trajno sprečava registracija, do pribavljanja novih informacija.

Isto tako, neispravni brisači, lošije kočnice, čak i prljav automobil može biti razlog za neobavljanje tehničkog pregleda.

Zato se od firmi koje obavljaju tehnički pregled očekuje da fotografišu vozilo iz svih uglova, na najmanje 5 fotografija, na kojima treba da se uoči i osoba koja je obavila tehnički pregled. A u narednom periodu se očekuje da fotografije budu zamenjene video snimcima.

Ono što svakako najviše interesuje vozače jesu kazne, koje ih očekuju. Ukoliko se registruje vozilo bez tehničkog pregleda, kazna sa kojom se suočava vlasnik može biti od tri meseca do pet godina zatvora. Ako se uspešno obavi tehnički pregled, dobija se sertifikat o tome.

Ukoliko ne, vlasnik dobija izveštaj u kome se navodi koje su sve nepravilnosti uočene i daje mu se rok od tri dana da ih ispravi. Naravno, vlasnik može potražiti i drugo mišljenje u nekoj drugoj kompaniji za tehničke preglede.

S obzirom da je još uvek primena novog pravilnika na početku, smatra se da u narednih nekoliko godina mogu da se očekuju jasni rezultati njegove primene.

Cilj je svakako da se poveća bezbednost učesnika u saobraćaju, ali ostaje da se vidi kakvi će zaista efekti ovih promena biti u budućnosti.